Letecká škola

Letecká škola
  • výcvik pilotov vrtuľníkov
  • teoretická a praktická príprava pilota helikoptéry
  • výuka a pilotné skúšky
  • preškolenie na vrtuľník vyššieho typu

Dobrí piloti sú stále žiadanejší. Na vrtuľníku Robinson R-22 Beta zabezpečujeme výcvik budúcich pilotov. Vďaka svojmu ľahkému ovládaniu a výborným letovým vlastnostiam je to najpoužívanejší vrtuľník vo svete na výcvik pilotov.

Výcvik privátneho pilota PPL(H)

Zabezpečujeme výcvik pilotov vrtuľníka pre získavanie kvalifikácie privátneho pilota vrtuľníka. Vo výcviku PPL(H) odlieta záujemca o pilotný preukaz cca 45 letových hodín. Dĺžka výcviku je cca 3 mesiace. V cene je zahrnutý aj teoretický výcvik PPL(H) v našej partnerskej organizácii v dĺžke trvania 80 hodín. Leteckú školu prevádzkujeme na vrtuľníku Robinson R-22. Posádku tvorí 1 výcvikový pilot a 1 žiak. Podmienky pre zahájenie kurzu sú vek nad 18 rokov a osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti. Výcvik prebieha štandardne na Letisku Hucín neďaleko Rožňavy. Je možné dohodnúť si iné miesto výcviku kdekoľvek na Slovensku. Predovšetkým Vám doporučujeme absolvovať lekársku prehliadku v Leteckej vojenskej nemocnici. V prípade záujmu o letecký výcvik PPL(H) vyplňte, prosím, predbežný nezáväzný objednávkový formulár.

Financovanie leteckého výcviku

Financovanie leteckého kurzu umožňujú aj slovenské banky rôznymi typmi úverov. Informácie o financovaní leteckého výcviku nájdete v článku na portáli Vrtuľníky.sk Možnosti financovania leteckého kurzu.

Teoretická príprava

Pred započatím kurzu Vám odporúčame najprv absolvovať teoretickú prípravu v rozsahu cca 80 hodín. Navrhujeme Vám využiť možnosť teoretickej prípravy v našej partnerskej organizácii. Dostanete potvrdenie o absolvovaní školy. Máte tiež možnosť teoretickej prípravy samoštúdiom napríklad na stránke Letecká škola on-line. Potom absolvujete kontrolný test u nás ohľadom teórie. Následne môžete nastúpiť praktický výcvik. Oficiálne kúšky z teórie sa robia individuálne na Leteckom úrade SR. Cvičné letecké testy nájdete na stránke Testy.Helikoptery.sk.

Výcvik komerčného pilota CPL(H)

Výcvik pilotov vrtuľníka pre získavanie kvalifikácie privátneho pilota vrtuľníka znamená odlietať 45 letových hodín. Táto kvalifikácia neumožňuje zatiaľ vykonávať komerčnú činnosť - vykonávať činnosť pilota vrtuľníka v zamestnaneckom pomere. Pre výkon profesionálnej činnosti musí mať pilot letovú skúsenosť v rozsahu 150-160 letových hodín. Tento 160 hodinový nálet si hradí záujemca sám - ponúkame Vám možnosť absolvovať ich na našom vrtuľníku Robinson R-22 (348 EUR bez DPH za hodinu letu). Na vydanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot je vyžadované aj absolvovanie výcviku lietania v noci, tzv. výcvik VFR NOC, alebo VFR Night. Predpis požaduje nalietanie minimálne 5 hodín. V prípade záujmu o letecký výcvik CPL(H) vyplňte, prosím, predbežný nezáväzný objednávkový formulár.

Napíšte nám

Máte záujem o letecký výcvik pilota vrtuľníka? Vyplňte, prosím, predbežný nezáväzný objednávkový formulár, v ktorom bližšie špecifikujete svoje požiadavky na letecký výcvik.